Objetivos de la Asociación de Vecinos "Amics del Carme"-Valencia

  Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme (València)

L'Associació es va constituir el proppassat mes de maig de 2000 amb l'objectiu de respondre a una sèrie de problemes que són comuns a altres barris del centre històric de València i d'altres ciutats europees, com ara l'especulació urbanística, la despoblació, la degradació d'edificis històrics, la pèrdua del teixit social i comercial, i la manca de les infrastructures necessàries per a respondre a les necessitats bàsiques dels veïns.

Última actualización:  04/24/03

 | correo | inicio | optimizada para 1024x768

"El derecho de los ciudadanos al descanso es superior al derecho de quienes reclaman la libertad para ocupar la vía pública, porque éstos no hacen más que un desquiciamiento, una desviación y una exorbitación de un derecho" E. Múgica.

Los problemas...
Ruido
Viviendas
Ampliación IVAM
Muralla Árabe
Tráfico y Movilidad
El Barrio
Foto denuncia
 La Asociación...
 Socios. Cuotas
 Estatutos
 Objetivos
  Enlaces
 Hemeroteca
 Contactar

Los objetivos de la Asociación


L'associació de Veïns i Comerciants "Amics del Barri del Carme" es va constituir el proppassat mes de maig amb l'objectiu de respondre a una sèrie de problemes que són comuns a altres barris del centre històric de València i d'altres ciutats europees, com ara l'especulació urbanística, la despoblació, la degradació d'edificis històrics, la pèrdua del teixit social i comercial, i la manca de les infrastructures necessàries per a respondre a les necessitats bàsiques dels veïns. Des de fa uns anys, però, els veïns del barri del Carme pateixen també els efectes de la creixent incidència de l’oci nocturn, entès com la proliferació indiscriminada i sense control municipal de bars, cafès i discoteques. Les conseqüències que està originant aquest nou model d'oci són ben conegudes:

·      Saturació de persones i vehicles, especialment els caps de setmana.

·      Invasió de taules, cadires i cotxes en els espais reservats per als vianants.

·      Incompliment de les autoritzacions de música ambiental, dels horaris de tancament i de les ordenances d'instal·lació de cadires i taules al carrer.

·      Brutícia sistemàtica i permanent: plàstics, botelles, vòmits, orí, etc.

·      Soroll fins ben entrada la matinada.

·      I deteriorament dels edificis a causa del trànsit i dels actes vandàlics que es produeixen dia a dia, però sobretot les nits dels caps de setmana.

Un altre problema que amenaça el caràcter residencial del barri és la proliferació d’oficines de l'Administració pública en detriment dels habitatges i d'equipaments per als veïns (cas de l'ampliació de l'IVAM). En poques paraules, el Carme s'està transformant en un parc temàtic de copes durant la nit i en aparcament de les administracions municipal i autonòmica durant el dia.

  Davant la falta de sensibilitat institucional i de l'absència d'una política de barri per part de l'administració municipal i autonòmica, l’Associació de Veïns i Comerciants  “Amics del Barri del Carme”, integrada por veïns i comerciants que estimem el barri i no podem quedar-nos impassibles, hem presentat un programa a l'equip de govern de l'Ajuntament que es pot resumir en els punts següents:

1.    Reconeixement públic i oficial del Carme com una zona predominantment residencial.

2.     Creació d'una comissió especial amb participació de veïns i comerciants que analitze la situació actual, elabore un nou model residencial amb els equipaments públics necessaris perquè el Carme siga viu i habitable (centres educatius, socials i sanitaris), discutisca mesures concretes per al foment del petit comerç i impulse mesures de formació i d’ocupació que revertisquen en la rehabilitació del barri (creació de cooperatives i d'escoles taller) i en la qualitat de vida dels veïns.

3.    Peatonalització progressiva i control dels accessos al barri per a impedir el trànsit públic i privat cap a altres barris de la ciutat (Bosseria, Quart i Serrans)

4.     Increment en l'oferta d'aparcaments de promoció pública per a residents, construcció d'aparcaments dissuasius en altura que no hipotequen el subsòl i regulació de l'ús provisional de solars com a aparcaments.

5.     Institucionalització de la targeta de resident i millora de l'oferta de transport públic

6.    Moratòria de 2 anys en l'autorització de noves llicències d'obertura, en l'ampliació de les concedides i en el canvi de qualificació dels locals d'oci nocturn

7.   Exercici de l'activitat segons la llicència obtinguda i possibilitat d'alternar la llicència segons l'època de l'any.

8.   Denegació de les autoritzacions simultànies com cafè-bar musical i revocació de les obtingudes fins ara

9.   Agilització municipal dels tràmits administratius de concessió o denegació de les llicències

10.  Denegació d'ampliacions horàries més enllà de l'horari general i revocació de les concedides fins ara.

11.   Prohibició de música ambiental en locals amb taules i cadires a l'exterior

12.  Reducció de la densitat de taules i cadires, amb un tractament especial en zones de vianants

13.  Revisió dels sistemes d'aire condicionat per tal de reduir les emissions de soroll a l'exterior, d'acord amb l'ordenança.

14.   Sanció a la venda de begudes alcohòliques en establiments no autoritzats del tipus forn, croissanteria o quiosc, i en botigues de queviures, entre les 22 i les 8 hores.

15.   Seguiment estricte i efectiu del compliment de la normativa sobre instal·lació de taules i cadires en la via pública, insonorització de bars i discoteques, i dels horaris de tancament.

16.   Creació d'una etiqueta que identifique els comerços i locals d'oci que aposten per barri viu i habitable. 

17.   Aplicació d'un pla específic de neteja setmanal que contemple l'especial traçat urbanístic del barri i la incidència de l'oci nocturn.

18.   Revisió del PEPRI (pla especial de protecció i rehabilitació integral), adaptant-lo al nou model residencial, i paralització de les revisions parcials amb caràcter especulatiu.

19.   Acceleració en l'ocupació dels habitatges de promoció pública pendents d'adjudicació i participació de les organitzacions de veïns en el procés.

20.   Més presència de la policia de barri en horari nocturn, de dijous a dissabte, que vetlle per comptabilitzar el dret dels veïns al descans i dels jóvens a l'oci.

21.   Protecció, respecte i recuperació del patrimoni cultural i artístic del barri.

En conclusió, no volem un barri aparador ni un barri museu. Volem un barri viu i habitable on les inversions no es facen a costa de la destrucció d'habitatges i d'equipaments per als veïns. Volem que la gent del Carme puga viure de forma tan digna com qualsevol veí o veïna del centre històric d'altres ciutats espanyoles i europees.